Kursus i lederskab under udvikling

29. juni 2014

Heste udfordrer og viser veje til sammenhæng i personligt lederskab

Konceptetet er forfinet igennem flere års arbejde med lederskabs-kurser med heste, blandt andet med SEAS-NVE, som har haft alle ledere i organisationen afsted.

Hestene, vi arbejder med, er vant til omsorgsfuld autoritet og er meget fintfølende overfor kropssprog. De reagerer på den besked, de modtager, fra deres forskellige personligheder. For lederen bliver det tydeligt, hvor han/hun kommunikerer fra - tankerne eller kroppen og undervejs åbnes kommunikation imellem tanker og krop og giver en tydelighed i kommunikationen, der er meget brugbar i den daglige ledelse.

Koblingen imellem den fysiske aktivitet og evaluering, der binder oplevelserne til hverdagen, giver en forståelse af en mere nuanceret kommunikation henvendt til den enkelte modtager. 

Kurset er 4 dage og bliver lanceret til efteråret. Det er et kursus åbent for alle, henvendt primært til ledere. Hvis du har en ledergruppe eller en hel organisation, kan vi lave lukkede forløb.

Heste leder vejen til veludviklet samarbejde

Hestene er i lige så høj grad velegnede som led i for eksempel strategi-arbejde eller andet samarbejde, hvor vigtige aftaler skal på plads. Her arbejder gruppen sammen, og vi bruger arbejdet med hestene til at gøre aftaler klare og justere dem til det praktisk mulige, foruden at alle får et ejerskab til aftalerne og dermed et engagement og en uomgængelighed og vilje til at gøre ord til handling.

Det er typisk omkring 3 dage og vil typisk være for en ledergruppe eller en afdeling. Det kan som ovennævnte rulles ud i en hel organisation for at skabe forandringer og nye velafprøvede værdier.

Kontakt Mette Holm for uforpligtende at høre mere om koncepterne. Det er også en mulighed at tale med tidligere deltagere.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling som ansat i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Næste arrangement

1. april 2020
Sted: Aarhus området
Pris: 6.500
Ekskl. moms; inkl. frokost
Beskrivelse: Kl. 9.00 - 16.00 med vigtig udfordring
Og bedst af alt gik udviklingen ikke i stå, da vi forlod seminaret - det virker stadig!
Jørgen Krogh, direktør