Kvindelig ledelse på agendaen

Har din virksomhed særligt fokus på kvinder i ledelse, er der mulighed for at arbejde med Wise Woman-principper i en dag (en arbejdsdag fra kl. 9 - 17).

Her kan lederne få en idé om tankegangen bag Wise Woman og opleve på egen krop, hvad der ligger i begrebet ukuelighed - et af hovedprincipperne i Wise Woman-modulerne.

Det er også en mulighed at få et 2 timers foredrag om principperne bag Wise Woman ved Mette Holm.

Ukuelighed eller robusthed er vigtig i et moderne liv med karriere, familie, motion og mange andre bolde i luften. Hvis vi ikke er robuste, hæmmer vi vores egen udvikling og evne til at arbejde og leve med ægte glæde. Kvinder, der sidder højt i organisationer eller ønsker det, har behov for at være robuste. Men også kvindelige mellemledere skal huske at finde ukueligheden i en travl hverdag.

Robusthed er blandt andet evnen til at tage, hvad der kommer og ikke lade hver lille tanke eller følelse sidde og gnave og vokse sig stor og uoverskuelig. Det er at stole på sig selv og sine egne fornemmelser og beslutninger. Det er viljen til at vælge og vælge fra uden på forhånd at kende alle konsekvenser - modet til at risikere uperfekte løsninger.

Kontakt Mette Holm for en uforpligtende snak.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

Det kunne være utålmodighed, der fik hestene til at løbe den modsatte retning, eller manglende kommunikation mellem kolleger, der også bevirkede at hesten ikke kunne finde ud af, hvad den skulle.
Rikke Markmann Johannessen, director