Gameshifter

Gameshifter er et program hvor du arbejder med små ændringer, der skaber stor effekt.

Udfordringer med ledelse, organisationen, afdelingen, teamet, forandringer, kulturen, balance imellem hjem og job eller familierelationer kan være store og opleves som uoverstigelige, men de er ikke umulige omend slet ikke banale. Interessant nok er det ofte en lille handling, der sætter gang i en stor forandring. Så hvad er grunden til, at vi ikke "bare" gør den lille handling?

Det er sandsynligvis, fordi der skal overblik til at identificere, hvad der er den enkleste vej. Overblik skabes af refleksion og dialog. Enkle værktøjer kan være en hjælp til at sætte udfordringen i system og ikke mindst, hvad der skal til for at håndtere den. Mange udfordringer kan løses med forståelse for relationer og menneskers psykologi, fordi langt det meste af det, vi ikke får håndteret i god tid, er relateret til kommunikation eller mangel på samme. Organisationskulturen kan skabe barrierer for åben og ærlig snak, og det personlige kan yderligere gøre det svært at påføre andre forandringer.

Gameshifter er et program, hvor vi arbejder med de store udfordringer og de små elementer, der kan gøre den store forskel.

I programmet vil I opdage, at I selv sidder med evnen til at skabe et skifte. Omstændighederne kan styre meget, men ikke muligheden for aktivt at tage et valg.

I navnet gameshifter er der indbygget flere veje: du kan skifte spil/bane, eller du kan ændre det spil, du er i gang med. Du kan påvirke, hvem du spiller med, og hvordan du spiller.

Følgende temaer bearbejdes i programmet:

- Uvelkommen forandring og det at påføre andre forandring.

- Psykologien bag at lykkes og ikke lykkes.

- Kommunikation: det at lytte; det at tage ordet og de forskellige værdier, der styrer kommunikation, der virker. Mennesker er forskellige, derfor skal de behandles forskelligt for at give alle lige vilkår for at blive forstået og for at forstå.

- Sætte en retning for en aktuel udfordring du/I har med hjemmefra.

- Tage fat og gå i gang og udøve sin power.

Pædagogikken er baseret på principper fra blandt andre elitesoldaters træning, der giver højst effektive patruljer: Der er kort teori, hurtig afprøvning, refleksion og læring i en cirkulær bevægelse. Træning af nyt påbegyndes.

Programmet er et in house program og kan bestilles til din organisation. Det kan være i form at internat eller som en række fyraftensmøder. Der udbydes for nuværende ikke åbne programmer, men skriv hvis du/I er interesserede. Hvis der er nok om budet, kommer det i kalenderen.

Proceduren for at lave et Gameshifter-program i din organisation kan være:

1/ Du kontakter mig og vi taler sammen i telefonen: 2174 2177.

2/ Vi beslutter, om vi har mere at tale om og  aftaler et møde.

3/ Vi mødes i ca 2 timer til en grundig snak om jeres behov. Indtil nu har det ikke kostet dig noget.

Hvis vi aftaler et samarbejde, laver vi en rammeaftale herfra, så du kender priserne for workshop, coaching, ekstra møder, og hvad der måtte ligge i aftalen.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

Vi tog til Island i tre dage med Mette Holm for at arbejde med en stor forandring. Jeg oplevede, at processen med kirurgisk præcision skar støj og bullshit væk.
Bjørn Rask Thomsen