Coaching

Hvis du har brug for et intensivt udviklingsforløb  eller måske i en længere periode har brug for en erfaren sparringspartner til en vigtig udfordring eller udviklingsproces, så kan et coaching-forløb være relevant for dig.

Vi arbejder typisk med en række af tre til fem samtaler af et par timers varighed, og vi tager en snak, før begge parter beslutter, at coaching-samtaler kan hjælpe, og at kemien passer. Det kan også være enkelte samtaler, hvor du fra gang til gang beslutter, om du har brug for en snak.

Samtalerne kan være om:

  • strategiske overvejelser
  • om generelle eller specifikke udfordringer som leder
  • om balancen imellem arbejde og privatliv
  • om at være nået et punkt, hvor du tilsyneladende har alt, men føler en vis utilfredshed
  • kommunikation generelt eller specifikt; for eksempel med kolleger eller taler til gruppe

Coaching på Skype er også en mulighed, hvis afstanden er en udfordring. Det kan også være et supplement til et forløb eller et tilbud før eller efter kurser.

Spejling

Spejling er interviews med egen leder, kolleger med samme funktion og medarbejdere (ca 5 personer) af en varighed på knapt en time. Coachen laver de fortrolige interviews, skriver en rapport og bruger en session til at tale om det. Spejling er et glimrende supplement til 360 graders analyser.

Coaching af FLERE

Coaching er også en mulighed for to personer, der har brug for en mediator til at skabe en frugtbar dialog.

Coachen lytter og guider samtalen ved med overblik at hjælpe parterne til at holde fokus, og ved at sætte sig i personernes sted.

Nogle brancher bruger supervision, hvilket coaching af flere også er velegnet til.

Grupper som mødes om vigtige emner, kan også bede om coaching af samtalen med samme fokus som netop beskrevet ovenfor.

Som coach lægger jeg vægt på

Trygge rammer i fortrolighed, uden forudindtagethed og skjulte dagsordener.

At der er højt til loftet og plads til ærlighed.

At lede efter uerkendte muligheder.

Tilliden til at den coachede selv har og kan finde de optimale løsninger på sine udfordringer.

At lytte uden antagelser.

At stille spørgsmål der sætter en rejse i gang/sår frø til nye perspektiver.

Med venlighed provokere, hvor jeg ser skjult potentiale/hæmmende adfærd, hvilket kan medføre kortvarig irritation på undertegnede, men som senere fører til erkendelser.

At inspirere fra min erfaring.

At sikre handling/træning straks efter hver samtale.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

Det kunne være utålmodighed, der fik hestene til at løbe den modsatte retning, eller manglende kommunikation mellem kolleger, der også bevirkede at hesten ikke kunne finde ud af, hvad den skulle.
Rikke Markmann Johannessen, director