Tal så andre lytter

Martin Luther King kunne det; Nelson Mandela mestrede det; Margrethe Vestager formår det. De kan alle tale, så andre ikke alene lytter, men også inspireres til modige gerninger, til at bevæge sig udenfor det kendte.

Hvad er det, de gør?

De har alle en drøm, en klar tanke om noget, der skal laves om.

De maler fortællingen om drømmen tydeligt, så vi kan se og fornemme den.

De bider sig fast og forstår, at kommunikation om noget vigtigt ikke er et mål, men en proces, der ikke er færdig, fordi man har meddelt sin drøm een gang. Den skal gentages, varieres og fortælles igen og igen.

Forestil dig, at Martin Luther King havde sagt: I have a dream - og herfra klarer I resten.

Eller Nelson Mandela der havde opgivet efter 6 måneder i fængsel. Eller Margrethe Vestager der var blevet skræmt af amerikansk pres.

Når vi har rollemodeller, kan vi bruge deres strategier, lære af dem, blive inspireret, men du slipper ikke for at gøre det vigtige: at finde ud af hvad der er vigtigt for dig - og derefter at gøre det vigtige vigtigt for andre og holde fast, ikke mindst når bølgerne går højt.

At tale så andre lytter, er at tage scenen, at være klar i sine budskaber, at male scenarier frem, at inspirere, at bevæge andre til at sige: Fortæl mig mere.

"Tal så andre lytter" er et foredrag på 2 timer, hvor I får noget med hjem at tale om, og hvor I bliver involverede undervejs. Du kan booke det til din organisation, dine netværk eller til et åbent arrangement.

Kontakt Mette Holm for at høre mere.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

Mette evner at sætte et rum, hvor jeg som deltager tænker, at jeg er heldig.
Jesper Hjulmand, CEO