Strategi

Nøgleord for en holdbar strategi er fælles mål, ejerskab, engagement, kendskab til helheden, klare roller, tydelig kommunikation, høj energi og effekt.

Som leder er det svært at være både facilitator og en del af processen. En solid strategi er baseret på, at alle er nærværende og 100% aktive i processen.

Med Mette Holm som facilitator får du en struktureret, systematisk, overraskende proces, hvor energien er let og kommunikationen ærlig og fokuseret på emnet; det skaber fremdrift, høj kvalitet og klarhed, så alle tager ansvar for den retning, I i fællesskab har besluttet og efterfølgende fører aftalerne ud i livet.

Et strategiseminar kan tilføjes fysisk aktive elementer, der giver et afbræk og samtidig støtter strategiprocessen og teamets sammenhold.

Der er mulighed for at lave små øvelser undervejs. Vi kan også lave aftaler, hvor vi bruger længere tid på meget effektive fysiske aktiviteter, der er særdeles velegnede til at illustrere, hvordan samarbejde og aftaler fungerer.

Strategiprocessen har med øvelser et parallelt og overlappende forløb, der fokuserer på teamets udvikling.

Se mere om High Performance Team.

Kontakt for et møde om dit teams behov.

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

For me this is a course that is still alive also half a year after and beyond, as it has given me a set of very concrete tools as well as a valuable contribution to my personal journey.
Agnete Gamborg, vice president