Unconscious bias

...eller ubevidst skævvridning er et udtryk, der beskriver adfærd, vi ikke er klar over, at vi udøver, men som har en effekt på andre.

De statistisk mest udbredte eksempler er kønnene imellem, blandt andet i de øverste ledelseslag. Unconscious bias beskrives af forskere som en faktor, der gør det mere krævende for kvindelige ledere at nå helt til tops.

Fra barnsben har piger og drenge lært bestemte måder at få opmærksomhed på og er præget til en adfærd, der gør det vanskeligere for kvinder end mænd at nå til tops i erhvervslivet.

Det er ingens skyld - eller alles skyld, for vi er ubevidste om det, så alle nærmest uden undtagelse gør forskel. Ikke af ond vilje, men fordi vi ikke er klar over, at vi gør det. Det interessante er, at så snart vi bliver opmærksomme på den adfærd, kan og vil vi straks ændre den. Bevidstheden om hvad vi selv gør eller undlader at gøre, er det første, store skridt.

For nylig sad jeg i et panel med 4 andre kvindelige ledere i et Talk Town arrangement, hvor vi debatterede "Stiletter på ledelsesgangen". Samtalen var berigende og publikum meget interesserede, men desværre var det forudsigeligt, hvem der sad der og ikke mindst, hvem der ikke gjorde.

Det er på tide, at få en samtale i gang, hvor alle deltager, om et meget vigtigt emne: Hvordan får vi lige mange af hvert køn på topposter? Hvad afholder os fra det? I Island har de forlængst knækket kurven og får økonomisk gevinst ud af at have udvidet talentpuljen ved at vælge diversitet.

Det første sted at begynde, er at blive opmærksomme på vores egen ubevidste og skævvredne adfærd. Det næste, lige efter, er at finde statistikkerne frem om økonomiske gevinster ved diversitet.

Foredraget har sit fokus på at kigge fremad, men med det blik af bakspejlet, der giver forståelsen. Du kan booke det til din organisation, dine netværk eller til et åbent arrangement.

Kontakt Mette Holm for at høre mere.

 

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

det er en af de bedste danse, jeg har været budt op til
Annette Nørgaard, kundechef