High performance team

Målgruppe:

Executive teams og grupper på alle niveauer af en organisation, inklusive hele organisationen.

Temaer:

Strategi, forandring, fusion, kick start, high performance, mv.

Formål: 

At få et team til at rykke sammen om en given opgave og hver enkelt til at tage fuldt ansvar for egen rolle og helheden.

Metode:

Først skaber vi mål og forståelse af roller på papir, derefter afprøver vi teamets aftaler i forskellige udendørs eller indendørs øvelser og justerer ind efter erfaringerne, så teamet kommer hjem med en klar oplevelse af fælles mål, tydelige roller og commitment til opgaverne.

Vi har særdeles kompetente samarbejdspartnere til at hjælpe med længere praktiske udendørs øvelser, som udfordrer og skærper fokus og samarbejde. De praktiske øvelser foregår i rammer som de færreste oplever i løbet af et liv. Her kan du læse om, hvordan heste kan være særdeles effektive hjælpere både organisatorisk, for teams og individuelt.

Vi holder et indledende møde og afstemmer behov og forventninger, derefter tager vi stilling til karakteren af et seminar, som kan være et strategi-seminar i skønne omgivelser eller direkte at udfordre teamet med opgaver, når aftaler for mål og roller er besluttet.

 

 

Mette Holm

Mette holm

Efter at have arbejdet med toplederudvikling i mange år valgte jeg i 2010 at blive selvstændig for at skærpe fokus på mental styrke og mindset for udvikling og læring i ledelse og organisation.

Læs mere om Mette Holm

Nyheder

Gruppens sammenhold er styrket, vi er nærværende med hinanden og oplever oprigtig interesse for hinanden som mennesker. Det tager vi med hjem i virksomheden, hvor det skaber synergi i samarbejdet.
Charlotte Pommer, HR direktør